tenis truot-co xe-dap bog-da nha-tre yoga1 bi-a

Nhà hơi

Nhà hơi là trò chơi được nhiều trẻ em yêu thích. Nhà hơi ở ASEAN Resort & Spa các em được vui chơi tự do trong ngôi nhà mơ ước, đưa các em lạc vào cõi thần tiên chỉ trong truyện cổ tích mới có.

ASEAN Resort & Spa - Cảm nhận một không gian