Asean 회의실

Asean 회의실은손님 150 ~ 200명을모실있습니다. Resort 중심위치를잡히며건축물모든면에동방적인요소를느낄있습니다

자연광선과녹색구간으로서전문회의와적당합니다

Asean Resort & Spa – 공간의느낌

Video clips

Đặt dịch vụ: 0243 511 8888 / 02 4336 88888

Đặt dịch vụ golf: 091 487 4088 

Lễ tân: 0243 3688 688

ASEAN RESORT & SPA

21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

 /

Hòm thư góp ý :  

Mail:   

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

VIETCOMBANK:

 

STK: 0901000123463

Chủ TK: Nguyễn Quốc Thịnh

Ngân Hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Hà Nam

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3511 8888024 336 88888