Waxing (털 제거)

Waxing

Waxing 1mm 길이의 짧은 모까지 제거할 수 있고 모 성장에 필요한 영양소 운송을 억제하여 모가 다시 생겨도 더 부드럽고  색도 약해지게 만들어 줍니다.

얼굴

겨드랑

다리

1⁄2 다리

1.                                 Asean Resort & Spa – 공간의 느낌

Video clips

Đặt dịch vụ: 0243 511 8888 / 02 4336 88888

Đặt dịch vụ golf: 091 487 4088 

Lễ tân: 0243 3688 688

ASEAN RESORT & SPA

21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

 /

Hòm thư góp ý :  

Mail:   

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

VIETCOMBANK:

 

STK: 0901000123463

Chủ TK: Nguyễn Quốc Thịnh

Ngân Hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Hà Nam

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3511 8888024 336 88888