[

Patin

Patin 하노이 젊은이들의 주말 즐기는 스포츠입니다. Patin 신발과 지팡이를 쓰고Asean Resort & Spa 잔디위에 마음대로 즐겁게 놀고 힘들고 긴장한 수업/작업 시간 스트레스 풀고 상쾌한 감정을 받을 있습니다.

     Asean Resort & Spa – 공간의 느낌

Video clips

Đặt dịch vụ: 0243 511 8888 / 02 4336 88888

Đặt dịch vụ golf: 091 487 4088 

Lễ tân: 0243 3688 688

ASEAN RESORT & SPA

21A Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

 /

Hòm thư góp ý :  

Mail:   

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

VIETCOMBANK:

 

STK: 0901000123463

Chủ TK: Nguyễn Quốc Thịnh

Ngân Hàng: Vietcombank - Chi Nhánh Hà Nam

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3511 8888024 336 88888